logo-white.png

1) Innledning: Disse alminnelige betingelsene gjelder om ikke annet er avtalt.

2) Bindende avtale: Bindende avtale er først inngått ved skriftlig bekreftelse av tilbud, for eksempel pr e-post.

3) Pris: Prisene er å forstå eksklusiv mva og frakt. Det tas forbehold om prisendringer.

4) Betalingsbetingelser: Dersom ikke annet er avtalt, gjelder vår standard betingelse på netto pr 30 dager. Selger kan kreve tilfredsstillende garanti fra kjøper på riktig betaling. Ved forsinket betaling nyttes Lov om renter ved forsinket betaling. Varen faktureres normalt den dagen varen sendes eller hentes.

5) Produktinformasjon: Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger er bare veiledende, og må ikke oppfattes som endelig og bindende.

6) Leveringsbetingelser: Alle leveranser skjer i henhold til Incoterms 2000. Kjøper betaler frakt. Hvis ikke annet er avtalt velger selger transport til beste for kunde.

7) Kontroll ved varemottak: Kjøper må kontrollere varen mot fraktbrev og pakkseddel, og sjekke for eventuelle skader. Transportør må signere på at det foreligger feil i leveransen, enten feil vare eller skade. Ved signatur av fraktbrev har kunden bekreftet at riktig vare er mottatt, uten synlige skader.

8) Reklamasjon: Reklamasjon på varen må skje snarest, og senest 1. virkedag etter at dette er oppdaget.Korrespondanse skal gå elektronisk pr e-post.

9) Retur: Retur av varer godtas bare etter avtale, og kun når det gjelder standard varer. Fraktkostnader dekkes av kjøper, samt at det avtales et gebyr.

10) Leverandøransvar: Leverandøransvar følger NLM 94. All korrespondanse skal gå elektronisk pr e-post.

11) Salgspant: Selger har salgspant i varen inntil kjøpesummen med tillegg av fraktkostnader, eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.