logo-black.png

TCCG- ADR GLOBAL CONTRACT

Denne tanktypen er velegnet for områder som krever mindre menger drivstoff.
Velegnet for steder som ikke krever hyppig flytting av tanken.
Tankene kan koples til ett dieseldrevet utstyr og samtidig fylle diesel på ett annet kjøretøy med pumpe.