logo-white.png

Internkontroll av drivstofftanker og oljebeholdere

Har du tatt internkontroll og sjekket at alle dine drivstofftanker og oljebeholdere er i god stand? Gjør dette til en fast regel, eksempelvis en gang i året.

Sjekk nøye at det ikke er noen dårlige slanger eller koplinger og at tankene ikke er påført andre skader
som gjør at det kan oppstå lekkasjer.

Det kan få store konsekvenser hvis en lekkasje skulle oppstå, både for miljøet, men også av økonomisk karakter.

Husk at «en dråpe» kan bli til mange flere, og kan etter hvert gjøre stor skade.